Uređivački odbor iz BiH:

Dr Snežana Pantelić Vujanić, PIM univerzitet, Banja Luka;

Dr Marijana Žiravac Mladenović, PIM univerzitet, Ekonomski fakultet Banja Luka;

Dr Mladen Ivić, PIM univerzitet, Ekonomski fakultet, Banja Luka;

Dr Nikola Vojvodić, ITEP visoka škola, Banja Luka;

Dr Željko Grublješić, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Prijedor;

Dr Milica Delibašić, PIM univerzitet, Ekonomski fakultet, Trebinje;

Dr Dara Cvijetić, Elektroprivreda Republike Srpske, Trebinje;

Dr Branko Latinović, Panevropski univerzitet „APEIRON“, Banja Luka;

Dr Saša Salapura, Mtel ad, Banja Luka;

Dr Enes Sukić, PIM univerzitet, Fakultet računarskih nauka, Banja Luka;

Dr Predrag Raosavljević, Institucija ombudsmena za ljudska prava, Banja Luka;

Dr Aleksandra Vuković, PIM univerzitet, Pravni fakultet, Trebinje;

Dr Veljko Vuković, Željeznice Republike Srpske ad, Doboj;

Dr Vladan Mićić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet, Zvornik;

Dr Jasna Bogdanović Čurić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Akademija likovnih umjetnosti, Trebunje;

Dr Snežana Samardžić, JZU Specijalna bolnica za psihijatriju, Sokolac.