Uređivački odbor iz BiH:

Prof. dr Snežana Pantelić VujanićUniverzitet PIM, Banja Luka;

Prof. dr Marijana Žiravac MladenovićUniverzitet PIM, Ekonomski fakultet Banja Luka;

Prof. dr Mladen Ivić, PIM univerzitet, Ekonomski fakultet, Banja Luka;

Prof. dr Nikola Vojvodić, ITEP visoka škola, Banja Luka;

Doc. dr Dženan BerberovićUniverzitet PIM, Banja Luka;

Doc. dr Željko Grublješić, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Prijedor;

Doc. dr Milica DelibašićUniverzitet PIM, Ekonomski fakultet, Trebinje;

Doc. dr Dara Cvijetić, Elektroprivreda Republike Srpske, Trebinje;

Prof. dr Branko Latinović, Panevropski univerzitet „APEIRON“, Banja Luka;

Doc. dr Saša Salapura, Mtel ad, Banja Luka;

Doc. dr Enes SukićUniverzitet PIM, Fakultet računarskih nauka, Banja Luka;

Prof. dr Predrag Raosavljević, Institucija ombudsmena za ljudska prava, Banja Luka;

Doc. dr Aleksandra VukovićUniverzitet PIM, Pravni fakultet, Trebinje;

Prof. dr  Veljko Vuković, Željeznice Republike Srpske ad, Doboj;

Prof. dr Vladan Mićić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet, Zvornik;

Doc. dr Jasna Bogdanović Čurić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Akademija likovnih umjetnosti, Trebinje;

Prof. dr Snežana Samardžić, JZU Specijalna bolnica za psihijatriju, Sokolac.