Darjana Sredić

Univerzitet PIM, Filozofski fakultet, despota Stefana Lazarevića bb, 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina, sredic50@gmail.com


ORIGINALAN NAUČNI RAD

ISSN 2637-2150
e-ISSN 2637-2614
UDK 616.89-008.442:316.837
DOI 10.7251/STED2202029S

Primljen rad:       15.07.2022.
Prihvaćen rad:    07.11.2022.
Publikovan rad:  30.11.2022.
http://stedj-univerzitetpim.com

 

Autor za korespodenciju:

Darjana Sredić, Univerzitet PIM, Filozofski fakultet, despota Stefana Lazarevića bb, 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina, sredic50@gmail.com

 Copyright © 2022 Darjana Sredić; published by UNIVERSITY PIM. This work licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.

 

SAŽETAK

Socioseksualnost je pojam koji objašnjava razlike u spremnosti pojedinaca da se upuste u seksualnu vezu bez bliskosti, vjernosti i drugih odrednica emocionalne povezanosti. Cilj ovog istraživanja bio je provjeriti na koji način su dimenzije osobina ličnosti povezane sa socioseksualnom orijentacijom kod žena i muškaraca u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 430 ispitanika, uzrasta od 18 do 71 godine iz BiH. Podaci su prikupljeni pomoću tri instrumenta: Sociodemografskog upitnika, upitnika osobina ličnosti Velikih pet plus dva (VP+2) i upitnika Socioseksualne orijentacije (SOI). Za obradu rezultata korištene su adekvatne statističke metode za procjenu razlika između grupa i računanje korelacija. Rezultati su djelomično potvrdili postavljene hipoteze. Muškarci su manje restriktivni od žena i njihovoj liberalnosti doprinose agresivnost, negativna i pozitivna valenca. Žene su osjetno restriktivnije, dimenzije ličnosti koje su povezane sa tim su savjesnost i negativna valenca.

Ključne riječi: socioseksualnost, dimenzije ličnosti, polne razlike.