After 12 years and 19 published editions of scientific journal “Anali poslovne ekonomije” issued by PIM university, we have decided to change the name and initial conception of our journal with the purpose of improvement of quality, but also to ensure publishing for our colleagues in other scientific fields that are covered by PIM university.

Journal will be published half-yearly (May and November), under the title “STED JOURNAL“ – Journal of Social and Technological Development. 

      

 1. Optimalno Upravljanje Integrisanim Promjenama Primjenom Tehnologije Matematičkog Modeliranja ( Šušić Milan)
 2. Islamsko Bankarstvo – Modeli Finansiranja Na Bazi Partnerstva I Podele Profita Nemanja Budimir Primjena Pronosne Vrijednosti U Procjeni Vrijednosti Preduzeća ( Marijana Žiravac Mladenović, Jovana Galić )
 3. Neophodnost Dekonstitucionalizacije Vijeća Naroda Republike Srpske ( Milan Blagojević )
 4. Specifičnosti Upravljanja Ljudskim Resursima U Procesu Prevencije Kriminala ( Mladen Dostanić )
 5. Karakteristike Modela Istrage Sa Akcentom Na Krivične Istrage U Bosni I Hercegovini U Periodu Prije Reforme Pravosuđa Iz 2003. Godine ( Miro Katić, Gorana Marković)

 1. Strukturiranje Alifatičnih Poliuretanskih Nanokompozita I Ispitivanje Njihovih Dinamičko-Mehaničkih I Mehaničkih Karakteristika (Dejan Kojić Jelena Pavličević Mirjana Jovičić Bojana Ikonić Vladan Mićić Vojislav Aleksić Jaroslava Budinski-Simendić )
 2. Obračun Troškova Abc Metodom ( Nemanja Budimir )
 3. Komparativna Analiza Trgovanja Na Banjalučkoj I Sarajevskoj Berzimarijana ( Žiravac Mladenović, Filip Đurica ) 
 4. Stanje I Problemi Na Tržištu Osiguranja U Republici Srpskoj ( Ljubiša Ševkušić ) 
 5. Uticaj Dizajna Pakovanja Proizvoda Na Ponašanje Potrošača ( Mladen Milićdražen Vrhovac )
 6. Uticaj Nato-A Na Politiku Proširenja Evropske Unije (Danijela Lakić) 
 7. Krivično Djelo Otmica U Krivičnom Zakonu Republike Srpske S Posebnim Osvrtom Na Zakonska Rješenja Zemalja U Okruženju (Suzana Ubiparipović, Anđelko Tadić)

 1. Kompleksne Metode Za Ocjenu Dinamike Ukupnog Poslovnog Uspjeha……9 (Boro Vojvodić, Nikola Vojvodić, Ljubica Ivić, Ranko Mijić, Branislav Mitić)
 2. Akreditacija Laboratorijametaloprerađivacke Industrije …21 (Veljko Vuković, Ljubica Šukalo-Golić, Dejana Iţaković)
 3. Internet Promocija …29 (Mladen Milić, Dragan Đuranović, Mladen Ivić)
 4. Novi „Put Svile“…37 (Borislav Marić)
 5. Nematerijalni Instrumenti Motivacije Zaposlenih ….45 (Danijela Jokanović )
 6. Bih I Rs Na Geoekonomskoj Mapi Evroazijskog Podruĉja ……59 (Borislav Marić )
 7. Strukturiranje Ojaĉanih Elastomernih Materijala Za Dobijanje Pneumatika ….67( Dejan Kojić, Nada Lazić, Jelena Pavliĉević, Vojislav Aleksić, Pero Dugić, Gordana Marković, Jaroslava Budinski-Simendić)
 8. Специфичности Устава Босне И Херцеговине И Облик Њеног Државног Уређења….75 ( Жељко Тодоровић )

Naučni Radovi

 1. Mehanička Svojstva Hirurških Konaca Dobijenih Od Različitih Tipova Polimernih Materijala Mechanical Properties Of Surgical Sutures Made Of Different Polymer Materials Type ( Dejan Kojić, Jaroslava Budinski, Simendić Tamara, Erceg Nevena Vukić, Mirjana Jovičić, Jelena Pavličević, Oskar Bera)
 2.  Nezakonito Izbjegavanje Plaćanja Poreza (Suzana Ubiparipović, Danijela Despotović)
 3. Положај Брчко Дистрикта Босне И Херцеговине И Његове Карактеристике Brcko District Of Bosnia And Herzegovina And Its Characteristics (Жељко Тодоровић)
 4. Zloupotreba Službenog Položaja Ili Ovlašćenja The Abuse Of Official Position Or Power (Suzana Ubiparipović)

Stručni Radovi

 1. Počeci Novinarstva U Bosni I Hercegovini Od 1850. Do 1892, Sa Posebnim Osvrtom Na Katoličke Listove Bosanski Prijatelj I Srce Isusovo Beginnings Of Journalism In Bosnia And Herzegovina Since 1850 To 1892, With Special Review On Catholic Journals Bosnian Friend And Heart Of Jesus (Slavo Grgić, Đani Banja)
 2. Мерење И Унапређење Индикатора Кључних Перформанси У Савременим Компанијама Measuring And Improving Key Performance Indicators In Contemporary Organization ( Милан Дајић, Марко Тодић )
 3. Референдум Као Облик Непосредне Демократије (Жељко Тодоровић )

Naučni Radovi

 1. Mogućnosti Perspektivnijeg Ekonomskog Razvoja Regiona Unapređenjem Kvaliteta Smeštajnih Kapaciteta Dunavske Biciklističke Rute 1-16 ( Aleksandra Vujko, Tamara Gajić, Marko Petrović, Miloš Dragosavac)
 2. Mjerenje Zadovoljstva Osiguranika I Korisnika Prava Uslugama Fonda Pio Rs 17-25 (Mladen Milić, Dražen Vrhovac)
 3. Institucionalni Efekti Procesa Proširenja Evropske Unije. 26-41 (Danijela Lakić, Radoslav Ostojić)

 Stručni Radovi

 1. Upravljanje Ljudskim Resursima U Poštanskom Sistemu Republike Srpske 42-50 (Dragan Đuranović, Dražen Vrhovac, Igor Šabić)
 2. Optimalizacija Poslovanja U Poštama Rs Sa Aspekta Ljudskih Resursa 51-62 ( Dražen Vrhovac, Igor Šabić)

Naučni Radovi

 1. Stavovi Zaposlenih I Uspješnost Promjena U Organizaciji 1
  Employees’ Attitudes And Performance Of Changes In The Organization ( Miodrag Bandur )
 2. Upravljanje Stresom U Kontekstu Relacije Dimenzija Organizacijske Komunikacije I Organizacijske Posvećenosti 11
  Stress Management In The Context Of Relations Of Organizational Communication And Organizational Commitment Dimensions (Edin Strukan )
 3. Pristup Teoretičara Islamske Ekonomije Ekonomskom Razvoju 26
  Access Theoreticians Of Islamic Economy To Economic Development (Nemanja Budimir )
 4. Uticaj Presude Muslija Protiv Bosne I Hercegovine Na Usklađivanje Pravnog Sistema I Vladavinu Prava 39
  Impact Of The Judgment In The Case Muslija V. Bosnia And Herzegovina On The Harmonization Of The Legal System And Rule Of Law (Darko Jokić )
 5. Hitne Mjere Zaštite Žrtava Nasilja U Porodici 50
  Urgent Measures Of Protection Of Family Violenec Victims ( Ljubinko Mitrović, Nikolina Grbić-Pavlović)
 6. Lobiranje U Funkciji Kreiranja Imidža Bosne I Hercegovine 61 Lobbying In Function Of Creating Image Of Bosnia And Herzegovina (Jelena Rajaković)

 Stručni Radovi

 1. Регулаторни Оквир Корпоративног Управљања 79 The Regulatory Framework For Corporate Governance (Драгана Дошеновић)
 2. Правовременосt Управног Суђења Кроз Праксу Уставног Суда Б И Х 93 Timeliness Of Administrative Proceeding Through The Practice Of Constitutional Court Of Bih ( Горан Бранковић )

Naučni Radovi

Potrošački Etnocentrizam …1
Consumer Ethnocentrism (Dragana Gašević, Dragoljub Jovičić, Marija Vranješ)

 1. A Balanced Scorecard Analysis Of Performance Metrics In Profit Organization…. 14 (Predrag Pravdić, Rada Kučinar)
 2. Položaj Domaćinstava U Drušvima Južno-Istočnih Evropskih Zemalja – Strategija Preživljavanja … 32
  Position Of Households In To The Community South-East European Countries – The Survival Strategies (Ismet Kumalic )
 3. Mobing… 44 ( Vesna Rodić )
 4. Govor Mržnje U Bosni I Hercegovini … 58
  Hate Speech In Bosnia And Herzegovina (Predrag Raosavljević)

 Stručni Radovi

 1. The Perception Of The Employees Of A Telecommunication Company With Respect To The Influence Of The Occupational Stress…. 73 ( Marius Calin Benea, Orlando Benea)
 2. Uticaj On-Line Marketinga Na Ponašanje Potrošača … 79
  An Influence Of On-Line Marketing On A Consumer Behaviour ( Mladen Milić, Dragan Đuranović)
 3. Konkurentnost I Lokalni Ekonomski Razvoj …87
  Competitiveness And Local Economic Development ( Tatjana Dragičević Radičević, Zoran Trivunov)

Naučni Radovi

 1. Uticaj Standarda Iso 9001:2008 Na Poboljšanje Poslovne Sposobnosti I Unapređenje Konkurentnosti Poslovnih Organizacija Impact Of Iso 9001: 2008 On Business Skills Enhancement And Improvement Of Business Organizations Competitiveness ( Edin Strukan ) …. 1–16
 2. Analiza Uticaja Liderstva Kao Skupa Vještina Na Efektivno Vođenje Poslovnih Procesa Impact Analysis Of Leadership As A Set Of Skills On The Effective Managemet Of Business Processes ( Senad Sefić )…. 17–31
 3. Mogućnosti Ravnomernijeg Turističkog Razvoja Uz Pretpostavke Pozitivnijeg Uticaja Na Ekonomski Sektor Opportunities For More Balanced Tourism Development With The Assumption Of Positive Impact On The Economic Sector ( Aleksandra Vujko, Tamara Gajić ) … 32–47
 4. Effects Of Foreign Currency Exchane Rates On Competitiveness Of The Republic Of Serbia In International Business (Aleksandar Gajić , Radica Ž. Pavlović )… 48–55
 5. Restrukturiranje Preduzeća U Republici Srpskoj, Rezultati I Perspektive Restructuring Of Enterprises In The Republic Of Srpska: Results And Perspectives Mirko Bošnjak … 56–70 Efekti Sdi U Evropskim Tranzicionim Zemljama Effects Of Fdi In European Transition Countries (Mladen Ivić, Branislav Mitić) … 71–77
 6. Multijezičnost U Evropskoj Uniji U Kontekstu Prevoda Pravnih Akata Multilingualism In Eu In The Context Of Translation Of Legal Acts ( Milijana Ratković ) …. 78–85

Stručni Radovi

 1. Izračun Var-A Korištenjem Istorijske Metode Na Akcijama Banjalučke Berze Var Calculation Using The Historical Method On Banja Luka Stock Exchange Stocks Ana Pejić … 86–97
 2. Struktura Poreza Na Dodatu Vrijednost Structual Charaterististics Of Value Added Tax (Irina Šolaja) … 98–108
 3. Uticaj Kulturnih Razlika Na Formulisanje Marketing Miksa Multinacionalnih Kompanija The Impact Of Cultural Differences On Formulation Of Marketing Mix Of Multinational Companies ( Željka Bašić, Milica Kostić-Stanković Jelena, Cvijović ) ….109–121

Naučni Radovi

 1. Modeling And Forecasting Exchange Rate Volatility In Eec Countries …1-17 (Siniša Miletić, Dragan Milošević)
 2. Investicije Kao Funkcija Visine I Raspodjele Nacionalnog Dohotka I Kao Funkcija Inostranog Kapitala U Globalnim Okolnostima …. 18-36 ( Ilija Šušić )
 3. Obrazovanjem Do Novih Strategija Agrarnog Razvoja U Repulici Srbiji … 37-45 (Slavko Karavidić, Dušan Cogoljević, Dragica Jovančević)
 4. Uticaj Liderstva Na Zadovoljstvo Poslom U Privatnom Sektoru …. 46-59 (Edin Strukan , Dejan Đorđević, Senad Sefić)
 5. Motivacioni Faktori Zadovoljstva Zaposlenih U Funkciji Poboljšanja Uspešnosti Poslovanja …. 60-68 ( Marija Čukanović Karavidić, Dragica Jovančević)
 6. Globalni Aspekti Finansiranja Neprofitnog Sektora… 69-79 (Branislav Mitić)

Stručni Radovi

 1. Upravljanje Kvalitetom Kao Sistemska Podrška Kreiranju Dodatne Vrednosti Za Potrošače … 80-87 ( Dragutin Funda, Valerija Večei-Funda, Radovan Vladisavljević )
 2. Ekološko Oporezivanje U Republici Srpskoj – Stanje I Perspektiva …. 88-100 ( Ljiljana Jović , Ljiljana Maksimović )
 3. Predviđanje Faktora Okruženja Kao Mera Za Smanjenje Rizika Poslovanja ….. 101-111 ( Nenad Ravić)

Naučni Radovi

 1. Komunikacijske Vještine Kao Faktor Efikasnosti Menadžerskih Procesa ….. 1 ̶14 Communication Skills As A Factor In The Efficiency Of Management Procesess ( Edin Strukan, Dejan Đorđević)
 2. Uloga Unapređenja Prodaje U Izgradnji Brenda … 15 ̶27
  Promotion’s Role In Brand Building (Jelena Cvijović, Milica Kostić-Stanković, Marija Petronijević)
 3. Upravljanje Javnim Dugom U Bosni I Hercegovini U Funkciji Ispunjavanja Kriterija Evropske Unije…. 28 ̶41
  Public Debt Management In Bosnia And Herzegovina In Order To Meet European Union (Azira Osmanović, Sead Omerhodžić )
 4. Analiza Razvoja Poslova Lizinga U Republici Srpskoj U Periodu Od 2008. Do 2012. Godine … 42 ̶56
  Analysis Of Development Of Leasing Activity In Republic Of Srpska In The Period 2008 – 2012 ( Zorana Agić Institutional)
 5. Framework As A Condition Of Efficient Corporate Governance 57 ̶68 ( Nikša Grgurević, Milica Delibašić)
 6. Security Policy And Wireless Computer Networks In Educational Institutions In The Republic Of Croatia…. 69 ̶81 ( Aleksandar Skendžić)

 Stručni Radovi

 1. Modeli Analiza Cijene Korporativnih Akcija…. 82 ̶93
  Models Of Corporate Share Price Analyses (Vojislav Škrbić)
 2. Makroekonomske Promene …. 94 ̶104 Macroeconomic Changes ( Mladen Ivić )
 3. Izveštaj Svetske Banke Kao Pokazatelj Nacionalne Konkurentnosti Bosne I Hercegovine …..105 ̶116
  The World Bank Report As An Indicator Of National Competitiveness Bosna And Herzegovina ( Ružica Stojanović)
 4. Мотиви И Предности Партиципационих Послова …117 ̶122
  Motives And Advantages Of Participial Businesses (Радован Спремo)
 5. Islasmko Finansijsko Tržište …..123 ̶134
  Islamic Financial Market ( Nemanja Budimir)
 6. Finansijsko Restruktuiranje Obaveza Subjekta Privatizacije …135 ̶141
  Financial Liabilities Restructuring In Privatization (Andrea Čelebić)
 7. Primjena Modela Javno-Privatno Partnerstvo U Republici Srpskoj… 142 ̶151
 8. Public-Private Partnership In Republic Of Srpska Vedrana Vuković

Naučni Radovi

 1. Entrepreneurial Education And Economic Competitiveness … 1-14 (Vladimir Knežević , Dragan Ivković)
 2. Karakteristike Preduzetničkog Ambijenta Banjalučke Regije …. 15-32
  Characteristics Of The Entrepreneurial Environment Of The Banja Luka Region (Rajko Macura, Rade Tanjga)
 3. Correlation Between Emotional Intelligence And Intuitive Decision-Making Style Among Top And Middle-Level Managers In Slovenian Automotive Industry …. 33-42( Ivan Erenda, Maja Meško, Boris Bukovec)
 4. Intergenerational Relationships And Cooperation In Slovenia …. 43-52 (Maja Meško ,Maja Pungeršek, Jana Sulkan, Zlatka Meško)
 5. Štok Iskustvo Pretpristupnih Fondova …. 53-69 Experience With Pre-Accession Funds (S. Knežević, A. Kulaš M. Stanić)
 6. Razlozi I Interesi Za Regulaciju Banaka … 70-89 Reasons And Interests For The Banks’ Regulation (Marijana Lj. Žiravac Mladenović)
 7. Determining The Cost Of Equity In The Conditions Of Crisis. … 90-100 (Artur Paździor)
 8. Technical And Financial Factors Of Business Value From The Power Sector ….. 101-115 ( Karolina Gałązka)
 9. Analysis Of Inflation Persistence In Serbia …. 116-136 (Mirjana Miletić, Siniša Mileti)
 10. Značaj Primene Odgovornog Marketinga U Prehrambenoj Industriji Za Očuvanje Zdravlja Ljudi ….. 137-151
  The Importance Of Applying Responsible Marketing In The Food Industry Aimed At Human Health Protection (Zorana Antić, Milka Ivanović, Srđan Bogetić)
 11. Efekti Aktivnosti Unapređenja Prodaje Prilikom Ulaska Poznatog Brenda Na Novo Tržište …. 152-161
  Effects Of Sales Promotion Activities Upon Entering The Famous Brand In A New Market (Mirjana Milovanović, Nenad Perić)
 12. Doprinos Interkulturnog Menadžmenta Razvijanju Tolerantnosti U Međunarodnom Poslovanju … 162-177
  Contribution Of Intercultural Management To Developing Tolerance In International Business (Katarina Zakić, Olivera Milutinović)
 13. Politika Suzbijanja Maloletničke Delinkvencije Kao Determinanta Društvenog Razvoja … 178-192
  Policy Of Prevention Of Juvenile Delinguency As A Determinant Of Social Development (Darko Dimovski, Filip Mirić)
 14. Pravni Okvir Zaštite Od Mobinga U Zakonodavstvu Bosne I Hercegovine … 193-216
  Legal Form Of Mobbing Protection In Bosnia And Herzegovina Legislation (Aleksandra Vuković)
 15. Immigration Policy Of The European Union … 217-234 (Jasna (Jč)Čošabić)
 16. Криминалитет И Корупција …. 235-245
  Crime And Coruption (Бранка М. Павловић)
 17. Internet Oglašavanje – Osvrt Na Trendove U Republici Hrvatskoj …. 246-257
  Internet Advertising – A Review Of Trends In Croatia (Zvonimir Jurković, Andreja Katolik)

 Stručni Radovi

 1. Inovacije Na Tržištu Kapitala Šansa Za Razvoj Bosne I Hercegovine …. 258-273
  Innovations On The Capital Market The Chance For Development Of Bosnia And Herzegovina (Ismet Kumalić)
 2. Фокус На Задовољство Корисника У Интегрисаном Менаџменту Кроз Примјену Бсц Концепта У Градској Управи Бања Лука … 274-291
  Customer Satisfaction Focus In Integrated Management Applied Through Bsc Concept In Administrative Service In Local Government Of Banja Luka City (Кристина Бобрек Мацановић)
 3. Usvajanje Generičkih Globalnih Poslovnih Strategija – Marketing Aspekt … 292-300 Adoption Of Generic Global Business Strategies – Marketing Aspect (Nikolina Vrcelj, Ana Jurčić , Katarina Zakić)
 4. Рачуноводствени Обухват Јавно-Приватног Партнерства … 301-312
  Accounting Scope Of The Public-Private Partnership ( Ведрана Вуковић)
 5. Reformom Javne Uprave I Implementacijom Sistema Kvaliteta Do Bolje Usluge U Republici Srpskoj …. 313-328
  Public Administration Reforms And Implementation Of Quality Systems In Order To Improve Services In Republic Of Srpska (Ljubomir Mrda, Mladen Radivojević)

 1. Forenzičko Računovodstvo Forensic Accounting (Nemanja Budimir) ….1-16
 2. Uticaj Direktnih Stranih Investicija Na Zemlje U Tranziciji Impact Of Foreign Direct Investment To Countries In Transition( Nikša Grgurević ) ……17-24
 3. Konkurentne Marketing Strategije Competitive Marketing Strategy ( Adis Puška )….25-44
 4. Izvještaji Svjetske Banke I Svjetskog Ekonomskog Foruma O Konkurentnosti Kao Sredstvo Marketinga Lokacije The World Bank And World Economic Forum Reports` As An Instrument Of Place Marketing ( Dalibor Đerić) ….45-62
 5. Uticaj Tv Reklame Na Donošenje Odluke O Kupovini Influence Tv Commercial On Enactment Decisions On Purchasing ( Mladen Milić) …63-72
 6. Upravljanje Rizikom Portfolija Vanbilansnih Aktivnosti Banke I Njihov Uticaj Na Rast Prihoda Banke
  Risk Management Portfolio Off Balance Sheet Bank Activities And Their Effect On Revenue Growth Of Bank (Azira Osmanović) …73-86
 7. Obračun Periodičnog Rezultata Po Metodu Troškova Prodatih Učinaka U Funkciji Sagledavanja Specifičnosti U Odnosu Na Metodu Ukupnih Troškova
  Periodical Account Results By Method Of Costs Of Redized Sold Otputs Functioning To Recognize To Total Costs Method (Radovan Spremo) …87-95
 8. Specifičnostijednog Izvora Ustavnog Prava U Bosni I Hercegovini
  Specifics Of One Source Of Constitutional Law In Bosnia And Herzegovina (Milan Blagojević) ….95-108
 9. Zaštita Poslovnog Imena Privrednog Društva
  Protection Of Company’s Business Name (Veljko Turanjanin, Borko Mihajlović) ….108-127
 10. Društvo Sa Ograničenom Odgovornošću- Privredni Subjekt U Republici Srpskoj Limited Liability Companies In The Republic Srpska (Miroslav Milosavljević) …127-147

 1. Kauzalitet Humora I Uspeha Menadžera Causation Of Manager’s Humor And Success Dr Branimir Inić, Redovni Professor …..7
 2. Sistem Federalnih Rezervi, Monetarna Politika Sad-A I Njihova Uloga U Nastanku Svjetske Ekonomske Krize Federal Reserves, Monetary Policy Of Usa And Their Role In World Financial Crisis Dražen Marjanac … 20
 3. Uticaj Informaciono-Komunikacionih Tehnolo-Gija I Informacionog Društva Na Društveno-Ekonomski Razvoj… 45
  Impact Of Information And Communication Tehnologies And Information Society On Economic And Social Development (Gordana Đorđević)….45
 4. Energetska Sigurnost Kao Faktor Međunarod-Nih Odnosa
  Energetic Stability As A Factor In International Relationships (Lidija Čehulić Vukadinović) …66
 5. Princip Ekvivalencije U Finansijskoj Matematici Equivalency As A Principle In Financial Mathematics ( Maida Cico) …76
 6. Specifični Aspekti Upravljanja Ljudskim Resursima U Neprofitnim Organizacijama
  Specific Aspects Of Human Resources Management In Non-Profit Organizations ( Branislav Mitić; Zoran Najdanović) ….102
 7. Analiza Uticaja Ekonomskih Promjena Na Bilans Monitoring Of Economical Changes Influence On Balance ( Radovan Spremo) …120

 1. Globalizacija Tržišta Osiguranja
  Globalization Of Insurance Market (Dijana Subotić) … 1
 2. Mogućnosti Finansiranja Razvojnih Projekata Lokalnih Jedinica Vlasti
  Funding Options For Development Projects Of Local Government Units (Nermin Ogrešević) …15
 3. Značaj Kultura Visokog I Niskog Konteksta U Meðunarodnom Marketingu
  High And Low Context Culture Relevance In International Marketing (Milica Kostić-Stanković, Tamara Vlastelica Bakić, Milica Bajović) … 40
 4. Pozicioniranje Kao Ključni Element Strategije Marketinške Komunikacije
  Positioning As A Key Element Of A Marketing Communications Strategy (Dodig Igor) … 54
 5. Racionalni Model Procesa Donošenja Odluke O Kupovini
  The Rational Model Of Purchasing Decision-Making Process (Branimir Inić) … 66
 6. Izgradnja Standardizovanih Sistema Informacione Sigurnosti
  Development Of Standardized Information Security Systems (Gordana Đorđević) … 76
 7. Ocjena Kvaliteta Servisa Elektronskog Bankarstva U Republici Srpskoj
  Assessment Of The Quality Of Electronic Banking Services In The Republic Of Srpska
  (Saša Salapura) …86
 8. Izvesnost, Rizik I Neizvesnost U Tržišnoj Privredi
  Certainty, Risk And Uncertainty In A Market Economy (Dražen Avramović) … 93
 9. Nedostaci Ustava Bosne I Hercegovine U Vezi Sa Ostvarivanjem Kontrole Ustavnosti I Zakonitosti
  Disadvantages Of The Constitution Of Bosnia And Herzegovina Regarding The Implementation Of Constitutionality And Legality Control (Milan Blagojević) … 108
 10. Informatička Pismenost U Funkciji Svestranijeg Obrazovanja Učenika Osnovne Škole
  It Literacy In The Function Of More Comprehensive Education Of Elementary School Students (Jovan Vukoje) … 121
 11.  Osnovne Funkcije Savremene Porodice
  Basic Functions Of A Contemporary Family (Jovan Vukoje) … 130

 1. Decentralizacija I Jačanje Lokalne Samouprave
  Decentralisation And Strenghtnening Of Local Govermnent ( Dusko Radosavljević) … 7
 2. Model Brendiranja Bih
  Branding Model Of BIH (Goran V. Janković) … 17
 3. Metode I Okviri Rasta Vrijednosti Banke
  Methods And Paramenteres Of The Bank’s Value Growth (Dražen Avramović)
 4. Investicioni Fondovi
  Investements Fonds (Igor Doig) … 47
 5. Menadžment Znanjem – Buducnost 21. Veka
  Knowledge Menagemnt 21st – Future Century ( Pranimir Pavla Inić= … 63
 6. Planiranje Odnosa S Javnošću U Viskokoškolskim Institucijama
  Planing Public Relations At Higher Education Institutions (Milica Kostic-Stankovic, Tamara Vlastelica Bakic, Vinka Filipović) …112
 7. Internet U Funkciji Istraživanja I Segmentacije Tržišta
  The Role Of The Interent In Market Rasearch And Market Segmentation (Milijanka Ratković, Goran Grubić= ..126
 8. Legitimacija Ugovorenog Organa Za Podnošenje Tužbe Kojom Se Pokreće Upravni Spor U Postupku Javkih Nabavki U Bosni I Hercegovini
  The Legitimacz Of The Contractiong Entitz For Submitting A Complaint Which Initiates An Administrative Dispute About Public Procurements In Bosnia And Herzegovina …140

 1. Mjesto Ekonomske Diplomatije U Globaliyaciji Ekonomskih Tokova (Ilija J. Džombić) … 7
 2. Savrementost Marksove Teorije Ekonomskih Kriza: Ne(Naučene) Lekcije Istorije ( Dragoljub Stojanov) … 32
 3. Poreska Konkurencija U Globalnoj Ekonomiji ( Gordana Ilić-Popov) … 74
 4. Uticaj Tranzicije Na Povećanje Efikasnosti Poslovanja Ekonomskih Subjekata ( Gordana Kokeza, Božidar Stravić) … 84
 5. Organizacija Menažmenta U Hrvatskoj Privrednoj Komori (Gordana Kutonjak, Silvija Mušćo) … 121

6.Promjena Prinicpa Marketinga I Kvaliteta U Funkciji Razvoja Visokoškolskog Obrazovanja ( Milica Kostić-Stanković, Milka Ivanović) … 139

 1. Primjena Mtroda Ostvarenih Nabavnih Cijena Za Obračun Troškova Utrošenog Materijala I Analiza Uticaja Na Visinu Troškova Utrošenog Materijala I Analiza Na Visini Troškova, Zaliha I Periodičnog Rezultata (Radovan Spremo) … 155
 2. Institucionalzam I Stvarnost U Izgradnji Novog Međunarodnog (Svjetskog Poretka) Sistema (Šaban Nurić, Dragica Zirojević) … 163

 1. Ekonomska Diplomatija Kao Faktor Privrednog Razvoja (Doc. Dr Ilija J. Džombić) ..7
 2. Koliko Su Slovenske Nefinansijske Kompanije Izložene Valutnom Riziku: Rezultati Istraživanja (Mr. Sci Marijana Mladenović) .. 28
 3. Žensko Preduzetništvo Prof. Dr Branimir P. Inić …..43 Ekonomski Pogled Na Zlato Prof. Dr (Davor Savin) …57
 4. Značaj Strategijskog Razvoja Ljudskih Resursa (Doc. Dr Mile Vasić) …..70
 5. Kako Riješiti Problem Upravljanja Lokalnim Resursima? Osvrt Na Mogućnost Uvođenja Novog Modela Upravljanja Lokalnim Resursima U Bosni I Hercegovini (Mr. Sci Aleksandra Simić) …..96
 6. Diplomatsko Lobiranje (Prof. Dr David Dašić) … 119
 7. Nova Komunikacijska Situacija Savremenih Društvenih Struktura I Mogućnosti Restauracije Imidža (Prof. Dr Najil Kurtić) …. 128

 1. Definisanje Tehnoške Strategije U Funkciji Razvoja Preduzeća ( Godrana Kokeza, Božidar Stravić) … 7
 2. Geografija I Ekonomija: Međupovezanost I Autarhija ( Boris Tihi) … 15
 3. Radni Stilovi I Način Rukovođenja (Marijana Franceško, Branisalv Kosanović, Jele Matanović) … 21
 4. Političke Elite U Socijalnoj Transformaciji – Od Kolektivističkog Ka Liberlano Demokratskom Etosu: Sedam Poglavnja Zajedničke Povesti (Duško Radosavljević)
 5. Pasivne I Aktivne Politike Na Tržištu Rada ( Rajko Macura) … 58
 6. Strategijski Menadžment Ljudskih Resursa (Emina Dubravić) … 78
 7. Evroatlnski Odnosi I Jugoistok Evrope: Religionalna Saradnja Kao Etapa Ka Ujedinjenom Kontinentu ( Miloš Šolaja) …. 89
 8. Odnosi S Medijima Između Teorije I Prakse ( Ljubomir Zuber) … 109

 1. Situacijski Faktori I Proces Odlučivanja ( Boris Tihi, Almir Peštek, Dženana Husremović) … 7
 2. Harizmatičan Donosilac Poslovnih Odluka Se Ne Plaši Coacha (Zoltan Barački) … 25
 3. Kuda Ide Poslovno Bankarstvo U Region Balkana I Centralne Evrope – Osvrt Na Transformaciju Banaka U Srbiji ( Kostadin Pušara, Marijana Mladenović) … 37
 4. Model Integracije Procesa U Organizacijama Prema Zahtijevima Standard Iso 9001:2000 (Miloš Sorak) …49
 5. Planiranje Turističkog Proizvoda U Funkciji Konkurentosti Destinacija (Biljana Rađenović) … 69
 6. Pokušaj Normiranja Zajedničke Sigurnosne I Obrambene Politike Eu ( Lidija Čehulić Vukadinović) … 87
 7. Sajber Proctor I Javna Sfera (Zorica Tomić) … 99
 8. Relacioni Marketing – Koncept Koji Integriše Marketing I Odnose S Javnošću ( Vinka Filipović, Milica Kostić – Stanković, Ljubomir Zuber) … 105
 9. Osnove Lobiranja ( Besim Spahić) … 121
 10. Problemi I Smisao Definisanja Odnosa S Javnošću ( Najil Kurtić) … 143