Časopis izlazi polugodišnje (maj i novembar), pod naslovom „
STED JOURNAL“ – Journal of Social and Technological Development/Časopis o društvenom i tehnološkom razvoju. Časopis objavljuje radove naučnog i stručnog karaktera, na službenim jezicima BiH i na engleskom jeziku, iz više različitih naučnih oblasti ekonomije, menadžmenta, prava, informacionih tehnologija i računarstva, industrijskog inženjerstva, energetske efikasnosti, zaštite životne sredine, zelene energije, materijala, hemijskog inženjerstva i tehnologija, grafičkih tehnologija, psihologije, adragogije i pedagogije.

Svi objavljeni radovi su pregledani od strane dva nezavisna recenzenta i dobili su pozitivnu recenziju oba recenzenta. Recenzije su anonimne odnosno recenzentima se ne otkriva identitet autora i autorima se ne otkriva identitet recenzenata. Recenzenti su preporučili i razvrstavanje članaka u naučne odnosno stručne radove. Svi recenzenti su univerzitetski nastavnici, sa izborima u naučna zvanja iz oblasti kojima pripadaju članci koje su recenzirali. Recenzenti su svoju saglasnost za objavu rada utemeljili na ocjeni originalnosti rada, njegove aktuelnosti, ocjene primijenjene metodologije i korišćene literature.

Svakom radu je od strane Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske dodijeljen UDK i DOI i COBISS broj.

Časopis ima analitički obrađene članke koji se objavljuju u tekućoj nacionalnoj bibliografiji i uvršten je u centralni elektronski katalog. Svi članovi uredništva imaju naučna ili nastavna zvanja iz užih naučnih oblasti koje pokriva časopis.

O izdavaču

Časopis u izdanju Univerziteta PIM Banja Luka.

Za izdavača: prof.dr Ilija J. Džombić, direktor

Glavni i odgovorni urednik: doc. dr Dejan Kojić, prorektor za naučno istraživački rad, Despota Stefana Lazarevića bb, Banja Luka, email: stedjournal19@gmail.com, tel.: +387 51 378 300, mob: +387 66 253 217

Grafički i web dizajn:  dipl.ing. Aleksandar Sofrić