Poštovani autori,

Časopis „STED JOURNAL“ – Journal of Social and Technological Development/Časopis o društvenom i tehnološkom razvoju je časopis sa otvorenim pristupom i izlazi polugodišnje (maj i novembar).

U časopisu se objavljuju radovi naučnog i stručnog karaktera, na službenim jezicima BiH (apstrakt i ključne riječi moraju imati i englesku verziju) i na engleskom jeziku, iz više različitih naučnih oblasti: ekonomije, menadžmenta, prava, informacionih tehnologija i računarstva, industrijskog inženjerstva, energetske efikasnosti, zaštite životne sredine, zelene energije, materijala, hemijskog inženjerstva i tehnologija, grafičkih tehnologija, psihologije, andragogije i pedagogije.

STED Journal je indeksiran u Directory of Open Access Journals (DOAJ), European reference index for the humanities and social sciences (ERIH PLUS), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Google Scholar i INDEX COPERNICUS citatnim bazama.

Prva sveska šestog volumena naučnog časopisa “STED Journal” izlazi u maju 2024. godine, te vas pozivamo da svoje radove, napisane isključivo prema uputstvu Uputstvo-za-pisanje-radova (preuzmite) pošaljete na mail: stedjourna19@gmail.com najkasnije do 15.04.2024. Radovi koji ne budu napisani u skladu sa uputstvom za pripremu neće biti prihvaćeni za objavljivanje. Svi radovi će biti predmet dvije nezavisne, anonimne recenzije.

Kotizacija za objavljivanje rada iznosi 200,00 KM (100,00 eura).

S poštovanjem,

Dr Dejan Kojić, glavni i odgovorni urednik