STED JOURNAL

JOURNAL OF SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

Časopis o društvenom i tehnološkom razvoju

( Časopis je do 2019. godine izlazio pod nazivom Anali Poslovne Ekonomije )

ISSN 2637-2614 (Online)

ISSN 2637-2150 (Print)

Izdavač: Univerzitet PIM, Banja Luka

STED Journal izlazi u štampanoj i elektronskoj formi.
ISSN  2637-2150 (štampana verzija)
e-ISSN  2637-2614 (elektronska verzija) 

Časopis izlazi polugodišnje, u maju i novembru.

Svi radovi su ocjenjeni od strane dva nezavisna, anonimna recezenta.

Kotizacija 50 KM (25 EUR).

Za korespodenciju koristite mail: stedjournal19@gmail.com

STED Journal - Volume 1. Issue 2. 2019.

THE EFFECTS OF MODIFIED CLAY ON CONTROLLED DRUG RELEASE SYSTEMS
Davut Lacin, Ayse Zehra Aroguz, Vesna Teoflović, Jelena Pavličević, Olga Govedarica, Milovan Janković, Jaroslava Budinski-Simendić


POLYMERIC SCAFFOLDS FOR TISSUE ENGINEERING APPLICATIONS
Ayse Zehra Aroguz


POLYMER CONCRETE MIXTURES – APPLICATION IN ENGINEERING INDUSTRY
Robert Poklemba, Jozef Zajac, Darina Duplakova, Peter Cizmar, David Goldyniak


INTERCONNECTION OF MATERIALS SCIENCE, 3D PRINTING AND MATHEMATIC IN INTERDISCIPLINARY EDUCATION
Natalija Budinski, Zsolt Lavicza, Nevena Vukić, Vesna Teofilović, Dejan Kojić, Tamara Erceg, Jaroslava Budinski-Simendić


THE INNOVATIVE APPROACH TO INTELLIGENT HELPDESK SYSTEMS DEVELOPMENT
Vladimir Milićević, Slavoljub Milovanović


BREXIT – A THREAT OR AN OPPORTUNITY FOR THE UNITED KINGDOM?
Ljiljana Jović, Danijela Lakić


LIBERALISATION OF TARIFFS ON MARKET MTPL INSURANCE OF REPUBLIC OF SRPSKA
Boriša Stevanović


THE ROLE OF HEALTH INSTITUTION MANAGEMENT IN THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES THROUGH INTERNATIONAL AGREEMENTS
Željko Grublješić, Mladen Ivić, Nikola Vojvodić, Dalibor Pavlović


CONDITIONS FOR EFFECTIVE INTERVENTION OF OMBUDSMEN IN ANTI-DISCRIMINATION COURT PROCEEDINGS
Predrag Raosavljević


Sted Journal je časopis sa otvorenim pristupom, što podrazumjeva da je kompletan sadržaj dostupan bez nadoknade. Korisnicima je dostupno čitanje, preuzimanje, kopiranje, distribucija, štampanje, pretraživanje ili dijeljenje punih tekstova radova bez prethodne saglasnosti izdavača ili autora.

CC-BY-NC-ND


Copyright © 2019 UNIVERSITY PIM,
All Rights reserved
Copyright license: All articles are licensed via Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0

U časopisu će biti objavljivani radovi naučnog i stručnog karaktera, na službenim jezicima BiH i na engleskom jeziku, iz više različitih naučnih oblasti: ekonomije, menadžmenta, prava, informacionih tehnologija i računarstva, industrijskog inženjerstva, energetske efikasnosti, zaštite životne sredine, zelene energije, materijala, hemijskog inženjerstva i tehnologija, grafičkih tehnologija, psihologije, adragogije i pedagogije

Despota Stefana Lazarevića bb,
Banja Luka

+387 (0)51 378 300

stedjournal19@gmail.com