STED JOURNAL

JOURNAL OF SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

Časopis o društvenom i tehnološkom razvoju

( Časopis je do 2019. godine izlazio pod nazivom Anali Poslovne Ekonomije )

ISSN 2637-2614 (Online)

ISSN 2637-2150 (Print)

casopisPrednjaizmjena-final

Izdavač: Univerzitet PIM, Banja Luka

STED Journal izlazi u štampanoj i elektronskoj formi.
ISSN  2637-2150 (štampana verzija)
e-ISSN  2637-2614 (elektronska verzija) 

Časopis izlazi polugodišnje, u maju i novembru.

Svi radovi su ocjenjeni od strane dva nezavisna, anonimna recezenta.

Kotizacija 50 KM (25 EUR).

Za korespodenciju koristite mail: stedjournal19@gmail.com

STED Journal - Volume 1, No. 1, 2019. godine.

UTICAJ UDELA SREDSTVA ZA EKSPANDIRANJE NA SVOJSTVA MIKROPOROZNIH ELASTOMERNIH MATERIJALA
Jelena Pavličević, Mirjana Jovičić, Oskar Bera, Bojana Ikonić, Vesna Teofilović, Nevena Vukić, Jaroslava Budinski-Simendić


KOMPARATIVNA ANALIZA ERP SISTEMA OTVORENOG KODA
Dragana Maljković, Ognjen Pantelić


UPOTREBA OPTIKE U PRISTUPNIM MREŽAMA
Emil Sarajlija


PRIMJENA IoT RJEŠENJA ZA UPRAVLJANJE PAMETNIM ZGRADAMA
Saša Salapura


POLOŽAJ INTELIGENCIJE U SELEKTOVANIM DRŽAVAMA JUGOISTOČNE EVROPE
Veselin Drašković, Radislav Jovović, Sanja Bauk, Mimo Drašković


INSTITUCIONALNA RACIONALNOST KAO SAVREMENA ALTERNATIVA EKONOMSKE NAUKE I PRAKSE
Mladen Ivić, Milica Delibašić, Nebojša Jovović


UTICAJ UNAPREĐENJA PRODAJE NA PONAŠANJE POTROŠAČA
Mladen MilićAleksandar Gračanac


RACIONALNO UPRAVLJANJE RESURSIMA KOMERCIJALNE BANKE
Ibrahim Kajtazović


MEĐUNARODNA REGULACIJA OTMICA DJECE
Miro Katić


AKTERI MOBINGA U VOJNOJ SREDINI
Radomir Čolaković, Jelena Čolaković Lončar

Sted Journal je časopis sa otvorenim pristupom, što podrazumjeva da je kompletan sadržaj dostupan bez nadoknade. Korisnicima je dostupno čitanje, preuzimanje, kopiranje, distribucija, štampanje, pretraživanje ili dijeljenje punih tekstova radova bez prethodne saglasnosti izdavača ili autora.

CC-BY-NC-ND


Copyright © 2019 UNIVERSITY PIM,
All Rights reserved
Copyright license: All articles are licensed via Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0

U časopisu će biti objavljivani radovi naučnog i stručnog karaktera, na službenim jezicima BiH i na engleskom jeziku, iz više različitih naučnih oblasti: ekonomije, menadžmenta, prava, informacionih tehnologija i računarstva, industrijskog inženjerstva, energetske efikasnosti, zaštite životne sredine, zelene energije, materijala, hemijskog inženjerstva i tehnologija, grafičkih tehnologija, psihologije, adragogije i pedagogije

Despota Stefana Lazarevića bb,
Banja Luka

+387 (0)51 378 300

stedjournal19@gmail.com