STED JOURNAL

JOURNAL OF SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

ISSN 2637-2614 (Online)

ISSN 2637-2150 (Print)

Korice novembar 2021 - prva (1)

Izdavač: Univerzitet PIM, Banja Luka

STED Journal izlazi u štampanoj i elektronskoj formi.
ISSN  2637-2150 (štampana verzija)
e-ISSN  2637-2614 (elektronska verzija) 

Časopis izlazi polugodišnje, u maju i novembru.

Svi radovi su ocijenjeni od strane dva nezavisna, anonimna recezenta.

Kotizacija 100 KM (50 EUR).

Za korespodenciju koristite mail: stedjournal19@gmail.com

Sted Journal je časopis sa otvorenim pristupom, što podrazumijeva da je kompletan sadržaj dostupan bez nadoknade. Korisnicima je dostupno čitanje, preuzimanje, kopiranje, distribucija, štampanje, pretraživanje ili dijeljenje punih tekstova radova bez prethodne saglasnosti izdavača ili autora.

CC-BY-NC-ND


Copyright © 2019 UNIVERSITY PIM,
All Rights reserved
Copyright license: All articles are licensed via Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0

U časopisu će biti objavljivani radovi naučnog i stručnog karaktera, na službenim jezicima BiH i na engleskom jeziku, iz više različitih naučnih oblasti: ekonomije, menadžmenta, prava, informacionih tehnologija i računarstva, industrijskog inženjerstva, energetske efikasnosti, zaštite životne sredine, zelene energije, materijala, hemijskog inženjerstva i tehnologija, grafičkih tehnologija, psihologije, adragogije i pedagogije

Despota Stefana Lazarevića bb,
Banja Luka

+387 (0)51 378 300

stedjournal19@gmail.com