Uputstvo možete preuzeti u pdf-u sa sledeceg linka:

Uputstvo za pisanje radova STED Journal-u.