Bauk Sanja, Univerzitet u Crnoj Gori, Kotor, Tehnološki fakultet, Durban, Južna Afrika.

Bera Oskar, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi Sad, Novi Sad, Srbija.

Čolaković Radomir, Univerzitet Istočno Sarajevo, Filozofski fakultet, Pale, Bosna I Hercegovina. rimodar55@eunet.rs

Čolaković Lončar Jelena, Sveučilište Hercegovina, Mostar, Bosna I Hercegovina.

Delibašić Milica, Univerzitet „Mediteran“, Fakultet za ekonomiju i biznis, Podgorica, Crna Gora, 23.mildel@gmail.com

Drašković Veselin, Univerzitet Crne Gore, Pomorski fakultet Kotor, Crna Gora.

Drašković Mimo, Univerzitet Crne Gore, Pomorski fakultet Kotor, Crna Gora.

Gračanac Aleksandar, Privredna komora Srbije, Beograd, Srbija.

Ikonić Bojana Univerzitet Novi Sad, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija.

Ivić Mladen, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina.

Jovičić Mirjana, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi Sad, Novi Sad, Srbija.

Jovović Nebojša, Univerzitet „Mediteran“, Fakultet za ekonomiju i biznis, Podgorica, Crna Gora.

Jovović Radislav, Univerzitet „Mediteran“, Fakultet za ekonomiju i biznis, Podgorica, Crna Gora

Kajtazović Ibrahim, JKUP “Komunalije” d.o.o., Velika Kladuša, Bosna i Herzegovina.

Katić Miro, Uprava za borbu protiv terorizma i ekstremizma, MUP RS Banja Luka, Bosna i Hercegovina.

Maljković Dragana, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, Srbija.

Milić Mladen, Univerzitet PIM, Ekonomski fakultet, Banja Luka, Bosna i Hercegovina.

Pantelić Ognjen, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, Srbija.

Pavličević Jelena, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi Sad, Novi Sad, Srbija.

Budinski-Simendić Jaroslava, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi Sad, Novi Sad, Srbija.

Salapura Saša, Univerzitet PIM, Fakultet računarskih nauka, Banja Luka, Bosna i Hercegovina.

Sarajlija Emil, Univerzitet u Ljubljani, Fakultet za elektrotehniku, Slovenija.

Teofilović Vesna, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi Sad, Novi Sad, Srbija.

Vukić Nevena , University of Novi Sad, Faculty of Technology Novi Sad, Novi Sad, Serbia.