Nikola Novaković, Davor Radivojević

Banja Luka College, Fakultet za informatiku, Miloša Obilića 30, 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina, nikola.novakovic@blc.edu.ba

 

KRATKI NAUČNI RAD

ISSN 2637-2150
e-ISSN 2637-2614
UDK 35.077:004.738.5(497.6)
DOI 10.7251/STED2401046N
COBISS.RS-ID 140644609

Paper Submitted: 20.04.2024.
Paper Accepted:  20.05.2024.
Paper Published: 30.05.2024.
http://stedj-univerzitetpim.com

Korespodentni autor:

Nikola Novaković, Banja Luka College, Miloša Obilića 30, 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina, nikola.novakovic@blc.edu.ba 

Copyright © 2024 Nikola Novaković & Davor Radivojević; published by UNIVERSITY PIM. This work licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.

SAŽETAK

U ovom radu istražujemo potencijal blockchain tehnologije za poboljšanje efikasnosti javne uprave u Bosni i Hercegovini. Suočeni sa izazovima u komunikaciji i pružanju usluga između Vlade i građana, naše istraživanje ispituje kako blockchain može pružiti rješenja. Koristili smo upitnike za prikupljanje mišljenja građana i sproveli komparativnu analizu najboljih praksi iz zemalja koje su uspješno implementirale blockchain u javnim sektorima. Ovaj pristup nam omogućava da identifikujemo specifične oblasti u kojima blockchain, posebno putem pametnih ugovora i hibridnih mreža, može poboljšati efikasnost i rezultate.
Blockchain tehnologija (Nakamoto, 2008), poznata po svojim karakteristikama decentralizacije, transparentnosti i sigurnosti, pokazuje obećanje u nekoliko sektora, uključujući finansije, kriptovalute, podršku poslovanju i pravo, nudeći značajne benefite. Naša analiza sugeriše da, usvajanjem sličnih strategija, Bosna i Hercegovina može riješiti mnoge trenutne probleme koji potkopavaju efikasnost javne uprave.
Naši nalazi, zasnovani na povratnim informacijama građana, ukazuju na to da postojeći sistem ne zadovoljava potrebe efikasnosti, naglašavajući potrebu za inovativnim rješenjima poput blockchaina za poboljšanje pružanja javnih usluga. Svjesni smo potencijalnih izazova u implementaciji, kao što su tehnološka infrastruktura, pravni okviri i socio-ekonomski faktori. Uprkos ovim preprekama, naše istraživanje predstavlja uvjerljiv argument za blockchain tehnologiju kao sredstvo za olakšavanje efikasnije komunikacije i usluga između Vlade i građana.
Zaključujemo sa preporukama za usvajanje blockchain tehnologije u javnoj upravi Bosne i Hercegovine, podržane našom komparativnom analizom i uvidima iz upitnika. Pored toga, predlažemo oblasti za buduća istraživanja kako bismo nastavili da istražujemo transformativni potencijal blockchaina u javnim uslugama.
Ključne riječi: Blockchain tehnologije, smart contracts, javna uprava, decentralizacija.