Darko Vaselić, Ljubica Janjetović

Univerzitet PIM, Ekonomski fakultet, despota Stefana Lazarevića bb, 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina, dvaselic@gmail.com

Univerzitet PIM, Tehnički fakultet, despota Stefana Lazarevića bb, 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina, ljubica.janjetovic@gmail.com

 

KRATKI NAUČNI RAD

ISSN 2637-2150
e-ISSN 2637-2614
UDK 316.344.2:004.738.4
DOI 10.7251/STED2401056V
COBISS.RS-ID 140644865

Paper Submitted: 04.03.2024.
Paper Accepted:  13.05.2024.
Paper Published: 30.05.2024.
http://stedj-univerzitetpim.com

 

Korespodentni autor:

Darko Vaselić, Univerzitet PIM, Ekonomski fakultet, Despota Stefana Lazarevića bb, 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina, dvaselic@gmail.com

Copyright © 2024 Darko Vaselić i Ljubica Janjetović; published by UNIVERSITY PIM. This work licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.

SAŽETAK

Digitalna tehnološka revolucija je počela u drugoj polovini prošlog vijeka. Njen razvoj u prvim dekadama nakon otkrivanja tranzistora je bio prilično spor. Ubrzanje i šira svijest o mogućnostima digitalne tehnologije počeli su se širiti nakon uvođenja interneta. Posljednje dvije dekade donijele su brz razvoj digitalnih tehnologija i opštu prihvaćenost u privatnom i poslovnom životu.
Koristi za pojedince, kompanije, institucije i društvo u cjelini su ogromne i nesumnjive. Ipak, imajući u vidu provedene studije o stepenu digitalizacije pojedinih oblasti društva i pojedinih država, smatra se da je budući potencijal ogroman, a tek se očekuju značajni prodori potpomognuti vještačkom inteligencijom.
Međutim, pored nesumnjivih koristi, postoje i određeni negativni aspekti koji nisu dovoljno rasvijetljeni niti jasno predstavljeni korisnicima. Zbog toga je ovaj rad imao za cilj utvrditi stavove samih korisnika prema digitalnim tehnologijama, te je u empirijskom dijelu ispitivao i njihove stavove o negativnim uticajima na mentalno zdravlje korisnika.
Rezultati su očekivani u dijelu ispitivanja koristi koje proizilaze upotrebom digitalnih tehnologija. Iznenađenje nije ni postojanje negativnih uticaja na zdravlje korisnika, dok je stepen negativnog uticaja i nepreduzimanje korektivnih akcija od strane korisnika iznenađujući. Istraživanje je pokazalo da su korisnici svjesni negativnih aspekata koje proizilaze iz, prvenstveno prekomjerne upotrebe digitalnih tehnologija, ali i dalje ne preduzimaju gotovo ništa da umanje te negativne posljedice.
Ključne riječi: digitalne tehnologije, digitalni uređaji, softverske aplikacije, mentalno zdravlje.