Darko Vaselić, Nikola Vojvodić, Jelena Jovović

Univerzitet PIM, Ekonomski fakultet, Despota Stefana Lazarevića bb, 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina, dvaselic@gmail.com

 

ORIGINALAN NAUČNI RAD

ISSN 2637-2150
e-ISSN 2637-2614
UDK 007.52:330.342. 152
DOI 10.7251/STED2401034V
COBISS.RS-ID 140645121

Paper Submitted: 04.03.2024.
Paper Accepted:  13.05.2024.
Paper Published: 30.05.2024.
http://stedj-univerzitetpim.com

Korespodentni autor:

Darko Vaselić, Univerzitet PIM, Ekonomski fakultet, Despota Stefana Lazarevića bb, 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina, dvaselic@gmail.com

Copyright © 2024 Darko Vaselić et al.; published by UNIVERSITY PIM. This work licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.

SAŽETAK

Počeci vještačke inteligencije se vezuju za 1956. godinu i Dartmouth konferenciju u organizaciji Stanford univerziteta. Od tih početaka pa do kraja 20. vijeka, njen razvoj je bio relativno spor zbog hardverskih i softverskih ograničenja. Ipak, 21. vijek donosi prekretnicu u svakom smislu.
U 21. vijeku je došlo i do podjele na specijalizovanu, koja se prvenstveno razvijala u 20. vijeku, i opštu vještačku inteligenciju na koju se fokus razvoja stavlja u posljednjim dekadama.
Pozitivni ekonomski efekti usvajanja vještačke inteligencije, shodno provedenom istraživanju, su nedvosmisleni. Efekti na pojedince i čovječanstvo su značajno više podložni diskusiji.
Gotovo polovina ispitanika u provedenom istraživanju nije za prihvatanje vještačke inteligencije u privatne svrhe, a druga polovina je skoro podjednako podijeljena na one koji nemaju mišljenje po ovom pitanju i one koji nisu protiv prihvatanja.
Oko 70% ispitanika smatra da vještačka inteligencija može postati prijetnja za čovječanstvo i mentalno zdravlje pojedinaca. Istovremeno, većina ispitanika ne vidi izazove po svoje zaposlenje.
Kao rješenje ispitanici vide jasnu i striktnu regulacija razvoja i mogućnosti same vještačke inteligencije. Kao odgovorne za ovo regulisanje vide se institucije društva u kojem živimo i kompanije koje razvijaju vještačku inteligenciju.
Pravi korak u ovom smjeru je napravila Evropska unija usvajanjem Akta o vještačkoj inteligenciji u martu 2024. godine. Ono što se očekuje, je da ovaj primjer EU slijede i druge zemlje, čime bi se osigurao ispravan razvoj i upotreba vještačke inteligencije na opštu dobrobit čovječanstva kojem ona treba da služi.
Ključne riječi: vještačka inteligencija, ekonomske koristi, uticaj na društvo, regulacija vještačke inteligencije.