Tijana Bogdanić1, Snežana Samardžić2

1Univerzitet PIM, Filozofski fakultet, despota Stefana Lazarevića bb, 78 000 Banja Luka, BiH

2JZU Specijalna bolnica za psihijatriju Sokolac, Podromanija bb, 71 350 Sokolac, BiH, nenasok@yahoo.com

 

ORIGINALAN NAUČNI RAD

ISSN 2637-2150
e-ISSN 2637-2614
UDK 159.922.8:316.356.2
DOI 10.7251/STED2305001B

Primljen rad:       27.01.2023.
Prihvaćen rad:    18.05.2023.
Publikovan rad:  29.05.2023.
http://stedj-univerzitetpim.com

Korespodentni autor:

Snežana Samardžić, JZU Specijalna bolnica za psihijatriju Sokolac, Podromanija bb, 71.350 Sokolac, BiH, nenasok@yahoo.com         

Copyright © 2022 Tijana Bogdanić, & Snežana Samardžić; published by UNIVERSITY PIM. This work licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.

SAŽETAK

Rad ima za cilj da utvrdi da li postoji statistički značajna povezanost između ranih afektivnih veza roditelja i djece i nivoa pasivne zavisnosti u kasnijim partnerskim vezama. Istraživanje je sprovedeno na ukupnom uzorku od 136 ispitanika, od kojih je 75 žena i 61 muškarac. Za svakog ispitanika bili su primijenjeni sljedeći mjerni instrumenti: Strukturirani upitnik za sociodemografske i porodične podatke (podaci o polu, obrazovanju, bračnom statusu, potpunosti porodice, funkcionalnosti porodice, načinu vaspitanja, alkoholizmu u porodici tokom djetinjstva i psihijatrijskim bolestima), Upitnik porodičnog afektivnog vezivanja (PAVb) i Skala pasivne zavisnosti u partnerskim odnosima P-ZUPO, a podaci su prikupljeni preko društvenih mreža. Rezultati istraživanja potvrdili su očekivanu raspodjelu učestalosti četiri tipa obrazaca afektivne vezanosti na našem uzorku. Takođe, djelimično je potvrđeno da se ispitanici različitih obrazaca porodične afektivne vezanosti razlikuju u odnosu na nivo pasivne zavisnosti u partnerskim odnosima. Ispitanici sa okupiranim obrascem vezanosti pokazuju značajno veći nivo pasivne zavisnosti u partnerskim relacijama u odnosu na ispitanike sa sigurnim obrascem vezivanja, dok razlike u odnosu na ispitanike sa odbacujućim i plašljivim obrascem vezivanja nisu statistički značajne.

Ključne riječi: porodična afektivna vezanost, pasivna zavisnost, partnerski odnosi.