UTICAJ UDELA SREDSTVA ZA EKSPANDIRANJE NA SVOJSTVA MIKROPOROZNIH ELASTOMERNIH MATERIJALA

Jelena Pavličević, Mirjana Jovičić, Oskar Bera, Bojana Ikonić, Vesna Teofilović, Nevena Vukić, Jaroslava Budinski-Simendić


KOMPARATIVNA ANALIZA ERP SISTEMA OTVORENOG KODA

Dragana Maljković, Ognjen Pantelić


UPOTREBA OPTIKE U PRISTUPNIM MREŽAMA

Emil Sarajlija


PRIMJENA IoT RJEŠENJA ZA UPRAVLJANJE PAMETNIM ZGRADAMA

Saša Salapura


POLOŽAJ INTELIGENCIJE U SELEKTOVANIM DRŽAVAMA JUGOISTOČNE EVROPE

Veselin Drašković, Radislav Jovović, Sanja Bauk, Mimo Drašković


INSTITUCIONALNA RACIONALNOST KAO SAVREMENA ALTERNATIVA EKONOMSKE NAUKE I PRAKSE

Mladen Ivić, Milica Delibašić, Nebojša Jovović

UTICAJ UNAPREĐENJA PRODAJE NA PONAŠANJE POTROŠAČA

Mladen MilićAleksandar Gračanac


RACIONALNO UPRAVLJANJE RESURSIMA KOMERCIJALNE BANKE

Ibrahim Kajtazović


MEĐUNARODNA REGULACIJA OTMICA DJECE

Miro Katić


AKTERI MOBINGA U VOJNOJ SREDINI

Radomir Čolaković, Jelena Čolaković Lončar