Sandra Šokčević

Libertas međunarodno sveučilište, Trg J.F. Kennedy 6b, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, ssokcevic@libertas.hr

 

PREGLEDNI NAUČNI RAD

 

ISSN 2637-2150
e-ISSN 2637-2614
UDK 338.486.1.02:502.131.1(497.5)
DOI 10.7251/STED2305079S

Primljen rad:       15.03.2023.
Prihvaćen rad:    17.04.2023.
Publikovan rad:  29.05.2023.
http://stedj-univerzitetpim.com

 

Korespodentni autor:

Sandra Šokčević, Libertas međunarodno sveučilište, Trg J.F. Kennedy 6b, 10000 Zagreb, Hrvatska, ssokcevic@libertas.hr

Copyright © 2022 Sandra Sokcevic; published by UNIVERSITY PIM. This work licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.

 

SAŽETAK

Turizam je počeo relativno sporo rasti kroz povijest, počevši od sredine XX stoljeća. Turizam se danas u cjelini nametnuo kao jedan od najpropulzivnijih gospodarskih aktivnosti, za Republiku Hrvatsku, gdje turizam sudjeluje s više od petine BDP-a nacionalne ekonomije. Cilj ovog rada je usmjeren na prikaz potencijala i koncepcije razvoja otočnog turizma s naglaskom na otok Krk, odnosno njegovu najrazvijeniju općinu Malinska. U radu je provedeno empirijsko istraživanje stavova lokalnog stanovništva o elementima turističke ponude općine Malinska, te utjecaju turizma na razvoj iste. Ovo istraživanje ima za cilj u interpretaciji dobivenih rezultata pronaći relevantne odgovore na razini turističke destinacije Malinska o stavu lokalnog stanovništva prema turizmu, prema pojavama u okruženju od značaja za turizma, prema razvoju turističke destinacije te ocjeni ponude i kvalitete turističke ponude. Generalni rezultati istraživanja dali su zaključiti da je turizam navedene destinacije napredovao ali da još ima prostora za napredak i razvoj ponude u cilju izgradnje konkurentnijeg i tržišno prepoznatljivijeg turističkog proizvoda.

Ključne riječi: otočni turizam, koncepcija razvoja, turistička ponuda, stavovi lokalnog stanovništva, otok Krk, grad Malinska.