Saša Salapura

Univerzitet PIM, Fakultet računarskih nauka,  Banja Luka, Bosna i Hercegovina, sasa.salapura@gmail.com

Copyright © 2019 Saša Salapura; published by UNIVERSITY PIM. This work licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 License.

APA citiranje

Salapura, S. (2019). Primjena IoT rješenja za upravljanje pametnim zgradama. STED Journal. 1(1). str. 28-35.

STRUČNI
RAD

ISSN 2637-2150
e-ISSN 2637-2614

UDK 624.14:[004.4:692.622
DOI 10.7251/STED1901028S

Rad primljen:       15.04.2019.
Rad prihvaćen:    03.05.2019.
Rad publikovan:  10.05.2019.

Korespodencija:

Saša Salapura, Univerzitet PIM, Fakultet računarskih nauka, despota Stefana Lazarevića bb, Banja Luka, BiH.
E-mail: sasa.salapura@gmail.com

SAŽETAK

Primjena
pametnih IoT (Internet of Things) rješenja u gradovima i stambenim ili poslovnim objektima ali i u ruralnim i zabačenim područjima je u stalnom porastu i dolazi do sve većeg izražaja. Proces digitalizacije u svim sferama društva napreduje uz primjenu pametnih rješenja kontinuiranim umrežavanjem uređaja, informacija i ljudi uz razvoj tehnologije koja to omogućava na jednostavan način, toliko jednostavan da će postojanje i upotreba IoT biti podrazumijevana kao električna energija ili televizija. U ovom radu je analiziran sistem upravljanja pametnim zgradama, za  prikazan princip rada bez izričitog izbora tehnologije. Izbor tehnologije i platforme najviše zavisi od obima projekta i planiranih sredstava: velike kompanije mogu ostvariti veće uštede, ali će i investicija biti veća, dok male firme i privatna lica imaju ograničen budžet te su im bliža amaterska rješenja.

Ključne riječi: IoT, pametne zgrade, automatizacija zgrada, ušteda energije